close

Oops, it looks like this browser is no longer supported or has retired. For the best theglenlivet.com experience we recommend upgrading to microsoft edge

try the edge browser

Feltételek

Üdvözöljük a Beefeater weboldalán. A következő felhasználási feltételek (a „Feltételek”) szabályozzák a (www.beefeater.com) weboldal használatát, amely többek között magában foglalja a honlapot, a mikrooldalakat, a splash oldalt és az ugyanazon felső szintű domain név alatt található összes egyéb oldalt, a Beefeater márkanevet viselő összes harmadik fél weboldalát és az azokon található összes tartalmat (az „Oldal”), amelyet a Chivas Brothers International Limited, a Skóciában a SC646563 cégjegyzékszám alatt, a Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton, G82 2SS székhelyen bejegyzett társaság („Üzemeltető” vagy „mi”) üzemeltet.
Időnként és bármikor megváltoztathatjuk a Feltételeket az Ön értesítése nélkül, ezen változásoknak az Oldalon történő közzétételével. AZ OLDAL HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJA A JELEN FELTÉTELEKET ÉS VÁLLALJA, HOGY BETARTJA AZOKAT. Ha nem fogadja el a jelen Feltételeket, akkor nem férhet hozzá az Oldalhoz vagy másként nem használhatja azt. Az Oldal a Feltételek bármilyen módosítását követően történő használatával Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a Feltételek minden ilyen módosítását.

AZ OLDAL HASZNÁLATÁNAK ÉLETKORI KÖVETELMÉNYE
1. EZ AZ OLDAL (I) KIZÁRÓLAG AZON SZEMÉLYEK ÁLTALI HASZNÁLATRA ÉS SZÓRAKOZTATÁSÁRA SZOLGÁL, AKIK BETÖLTÖTTÉK AZ ALKOHOLOS ITALOK VÁSÁRLÁSÁHOZ ÉS FOGYASZTÁSÁHOZ TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT ALSÓ KORHATÁRT A LAKÓHELYÜK SZERINTI JOGHATÓSÁGBAN, VAGY HA MÁS JOGHATÓSÁGBÓL LÁTOGATNAK EL AZ OLDALRA, ABBAN A JOGHATÓSÁGBAN, AHONNAN HOZZÁFÉRNEK AZ OLDALHOZ, (II) AMENNYIBEN AZ ALKOHOL ÉRTÉKESÍTÉSE, FOGYASZTÁSA ÉS REKLÁMOZÁSA AZ ADOTT JOGHATÓSÁG TERÜLETÉN MEGENGEDETT.

 1. Az Oldal eléréséhez vagy más módon történő használatához (i) Önnek be kell töltenie az alkoholos italok vásárlásához törvényben előírt alsó korhatárt a lakóhelye szerinti joghatóságban, vagy abban a joghatóságban, ahonnan hozzáfér az Oldalhoz (az adott esettől függően); és (ii) az adott joghatóságban megengedettnek kell lennie az alkohol értékesítésének, fogyasztásának és reklámozásának. Azok a személyek, akik az alkoholos italok vásárlásához törvényben előírt alsó korhatárt nem töltötték be, vagy olyan joghatóságban élnek, ahol az alkohol értékesítése, fogyasztása és/vagy reklámozása nem megengedett, semmilyen módon nem használhatják az Oldalt.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA PLATFORMOK, AZ OLDALON SZEREPLŐ ÉS ARRA MUTATÓ EGYÉB LINKEK
3. AZ OLDALON SZEREPELHETNEK KÖZÖSSÉGI MÉDIA PLATFORMOKRA MUTATÓ LINKEK, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KÖVETKEZŐKET: FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, YOUTUBE ÉS FLICKR (“KÖZÖSSÉGI MÉDIA PLATFORMOK”). AZ OLDALON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁLTALÁBAN AZ OLDAL HASZNÁLATÁNAK KERETÉBEN KÖVETHETI AZ OLDALON TALÁLHATÓ KÖZÖSSÉGI MÉDIA PLATFORMOKRA MUTATÓ LINKET, MEGOSZTHATJA AZ OLDAL LINKJÉT VAGY AZ OLDAL BIZONYOS RÉSZEIRE MUTATÓ LINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIA PLATFORMOKON, FELTÖLTHET AZ OLDALRA A KÖZÖSSÉGI MÉDIA PLATFORMOKON MÁR TÁROLT FÉNYKÉPEKET VAGY EGYÉB TARTALMAKAT (AMENNYIBEN EZEN FÉNYKÉPEK ÉS/VAGY TARTALOM AZ ÖN TULAJDONÁT KÉPEZI), AZ OLDALON HARMADIK FELEKET IS AZONOSÍTHAT A KÖZÖSSÉGI MÉDIA PLATFORMOKON TALÁLHATÓ PROFILJUKRA HIVATKOZVA (AMENNYIBEN A HARMADIK FELEK MEGADTÁK ÖNNEK A HOZZÁJÁRULÁSUKAT EHHEZ), VAGY BÁRMILYEN MÁS MEGENGEDETT MÓDON MŰVELETEKET VÉGEZHET AZ OLDAL ÉS A KÖZÖSSÉGI MÉDIA PLATFORMOK KÖZÖTT. MINDEZEK ALAPJÁN ÖN VÁLLALJA, HOGY BETARTJA A JELEN FELTÉTELEKET ÉS AZ ALKALMAZOTT KÖZÖSSÉGI MÉDIA PLATFORMOK FELTÉTELEIT. FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A KÖZÖSSÉGI MÉDIA PLATFORMOK HASZNÁLATÁRA KÜLÖN FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATOK VONATKOZNAK, AMELYEK MEGTALÁLHATÓK A MEGLÁTOGATOTT KÖZÖSSÉGI MÉDIA PLATFORMOK WEBOLDALAIN.

 1. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget azon oldalak által nyújtott információk pontosságáért vagy elérhetőségéért, amelyeket Ön az Oldalon keresztül elér („Összekapcsolt Oldalak”). Az Összekapcsolt Oldalakra mutató linkek nem jelentik az ilyen oldalak, illetve az ilyen oldalakon bemutatott tartalom, termékek, reklámok vagy más anyagok Üzemeltető általi jóváhagyását vagy az azokkal fennálló kapcsolatát. Az Üzemeltető nem készíti, nem szerkeszti és nem figyeli ezeket az Összekapcsolt Oldalakat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Üzemeltető sem közvetlenül, sem közvetve nem felel semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen Összekapcsolt Oldalakon elérhető bármely tartalom, áru vagy szolgáltatás használata vagy az azokba vetett bizalom okozott vagy állítólagosan okozott, illetve amely az említettekkel kapcsolatos.
  Az Oldalon elérhető szolgáltatások

 1. Bizonyos szolgáltatásokat elérhetővé teszünk az Oldal látogatói számára. Az Oldalon általánosságban információkat olvashat termékeinkről, filmeket, dokumentumfilmeket és más filmeket tekinthet meg, zenét streamelhet, zenét tölthet le, elmondhatja saját történetét, feltöltheti saját fényképeit, zenéjét vagy más tartalmát, megjelölhet harmadik személyeket a történetében, fényképein, zenéjében vagy más tartalmában, versenyekre nevezhet, más látogatókkal cseveghet, posztolhat a hirdetőtáblán, képernyővédőket vagy más szoftvereket tölthet le, márkás anyagokat küldhet barátainak stb. ( „Szolgáltatások”, amelyek az „Oldal” meghatározásának részét képezik).

 1. Nem kérünk és nem is kívánunk bizalmas vagy titkos információkat vagy anyagokat kapni Öntől az Oldalon vagy bármelyik Szolgáltatáson keresztül, e-mailben vagy bármilyen más módon. Egyetlen Ön által feltöltött információt vagy anyagot sem fogunk bizalmasnak vagy titkosnak tekinteni.

 1. A látogatók kizárólagos felelősséggel tartoznak az általuk az Oldalon keresztül feltöltött bármilyen információért vagy anyagért, legyenek azok nevek, személyes információk, fényképek, filmek, történetek, zenék, ötletek, kreatív koncepciók, egyéb anyagok, bármilyen típusú és formátumú információk, valamint az Oldalon és azon keresztül közzétett egyéb tartalmak („Felhasználói Információk”).

 1. A Felhasználói Információknak az Oldalra történő feltöltésével Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Felhasználói Információk eredetileg Önt illetik meg, és hogy azokhoz más félnek nem fűződnek jogai, vagy hogy Ön megszerezte az összes szükséges hozzájárulást és engedélyt, amely lehetővé teszi az Ön számára, hogy feltöltse a Felhasználói Információkat az Oldalra és hogy azok megjelenjenek az Oldalon. A látogatók nyilatkoznak, hogy a Felhasználói Információk nem tartalmaznak olyan tartalmat, amely bármely harmadik fél jogait sértené, ideértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, magánélethez való jogot, nyilvánossághoz való jogot és bármely más személyes vagy védett jogot; amely túlzott mértékű vagy felelőtlen alkoholfogyasztásra biztatna; amely gyűlölködő, becsületsértő, diszkriminatív, obszcén, bántalmazó, fenyegető, sértő vagy pornográf jellegű, erőszakra hívna fel, vagy meztelenséget vagy ábrázolt, illetve öncélú erőszakot tartalmaznak, vagy jogellenes cselekményre hívna fel, illetve amelyről ezek bármelyike észszerűen feltételezhető; vagy amely lőszerre és/vagy lőfegyverekre és/vagy dohánytermékek értékesítésére vonatkozó utalásokat tartalmazna. A látogatók kötelesek teljeskörűen helytállni felénk e szavatosságok és garanciák bármiféle megsértéséért.

 1. Amennyiben Ön Felhasználói Információkat adott át a részünkre, fenntartjuk a jogot, hogy a Felhasználói Információknak az Oldalon történő közzétételét a jóváhagyási folyamataink elvégzése érdekében késleltessük. Fenntartjuk ezenfelül a jogot arra is, hogy bármikor, bármilyen okból bármely Felhasználói Információt eltávolítsunk az Oldalról. A felelős alkoholfogyasztás népszerűsítése melletti elkötelezettségünkre tekintettel elvárjuk felhasználóinktól, hogy az Oldal használata során észszerű és felelős módon, másokkal szemben tekintetet tanúsítva járjanak el. Nyomon követjük a Felhasználói Információkat, és meg fogunk győződni arról, hogy megfelelnek-e a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó szabályzatainknak. Nem engedélyezett az olyan Felhasználói Információ:

(a) amelyben olyan személy szerepel, illetve amelyet olyan személy hozott létre, aki ténylegesen vagy látszólag nem érte el az alkoholfogyasztás törvényes életkori határát;

(b) amelyben egy, az alkoholfogasztás aktusával kapcsolatos képen vagy videón olyan személy jelenik meg, aki nincs (vagy látszólag nincs) legalább 25 éves (megjegyzés: megjelenhetnek olyan, az Ön országában az alkoholfogyasztás törvényes életkori határa szerinti életkor és 24 év közötti személyek, feltéve, hogy nem olyan kontextusban jelennek meg, amely az iváshoz kapcsolná őket, azaz nincs arra vonatkozó utalás, hogy éppen alkoholt fogyasztottak volna, illetve alkoholt készülnének fogyasztani);

(c) amely alkoholos italoknak a törvényes korhatár alatti személyek általi vásárlására vagy fogyasztására biztatna;

(d) amely jogellenes, felelőtlen vagy mértéktelen alkoholfogyasztásra buzdítana;

(e) amely a túlzott fogyasztást népszerűsítené;

(f) amely elítélne vagy kritikával illetne olyan személyeket, akik úgy döntenek, hogy nem fogyasztanak alkoholt;

(g) amely pozitív színben tünteti fel a felelőtlen alkoholfogyasztást, illetve összefüggésbe hozza az alkoholfogyasztást az autóvezetéssel, bármilyen gép üzemeltetésével vagy bármilyen veszélyes tevékenység folytatásával;

(h) amely azt sugallja, hogy az alkoholos italok bármilyen fizikai, pszichológiai vagy szellemi előnnyel járnak;

(i) amely azt sugallja, hogy az alkoholos italok bátorságot vagy önbizalmat adnak vagy segítenek túljutni egyéni vagy társadalmi problémákon;

(j) amely azt sugallja, hogy az alkoholos italok fogyasztása hozzájárul bármiféle sikerhez (például a kapcsolatok, szociális sikeresség, népszerűség, munka vagy sportok terén, vagy azt sugallja, hogy javítja a mentális vagy fizikai teljesítőképességet);

(k) amely egy ital alkoholerősségét, viszonylag magas alkoholtartalmát vagy bódító hatását dicsőíti;

(l) amely az alkoholfogyasztást bármilyen illegális, antiszociális, veszélyes, agresszív vagy erőszakos viselkedéssel összefüggésben említi.

 1. A Felhasználói Információknak az Oldalra vagy az Üzemeltető részére történő feltöltésekor, illetve elküldésekor Ön jogdíjmentes, korlátlan, területi korlátozás nélküli, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, korlátozás nélkül továbbengedélyezhető jogot és engedélyt ad az Üzemeltetőnek az ilyen anyagoknak a világ bármely pontján való (részben vagy egészben történő) felhasználására, sokszorosítására, módosítására, adaptálására, közzétételére, lefordítására, azokból származékos művek készítésére, forgalmazására, előadására és megjelenítésére , és/vagy azoknak bármely más műbe történő belefoglalására bármilyen, akár már létező, akár a későbbiekben kifejlesztett formában, médiában vagy technológia segítségével. Ön szavatol azért is, hogy a közzétett anyagokkal kapcsolatos „személyes fűződő jogokról” a jogosult az Üzemeltető részére lemondott.

 1. A felhasználóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy amikor önkéntesen személyes információkat (pl. felhasználónév, e-mail-cím, telefonszám) osztanak meg az Oldal nyilvános részein, illetve azokon keresztül (pl. kommentek, chat, üzenőfalak), akkor ezek az információk általánosan elérhetővé válnak mások számára, akik azokat begyűjthetik és felhasználhatják, aminek következtében az érintett felhasználók másoktól származó kéretlen üzeneteket kaphatnak. Javasolt az Oldal látogatói és felhasználói számára, hogy tanúsítsanak körültekintést a személyes információk megadásakor.

 1. Ha zenék letöltésére vagy más olyan akciós vásárlásokra használja az Oldalt, ahol a biztonsági eljárásaink részeként Ön kap egy felhasználói azonosító kódot, jelszót vagy más információt, akkor köteles azt bizalmasan kezelni, és harmadik felekkel nem oszthatja meg. Jogunk van saját belátásunk szerint bármikor letiltani bármely, akár Ön által választott, akár általunk kiosztott felhasználói azonosító kódot vagy jelszót. A zenei letöltések és streamek az Ön személyes használatára, és nem kereskedelmi használatra szólnak. Ön vállalja, hogy nem:

(a) másolja le, sokszorosítja, veszi fel, bocsátja a nyilvánosság rendelkezésére vagy használja fel más módon a zenei letöltések vagy streamek bármely részét, továbbá azok egyik részét sem használja fel oly módon, amelyet a jelen szerződéses feltételek kifejezetten nem engedélyeznek;

(b) adja el vagy kísérli meg eladni a zenei letöltésekhez való hozzáférést, valamint nem viszontértékesít a zenei letöltési Szolgáltatáshoz való hozzáférésre használt kódot;

(c) bocsátja más személy rendelkezésére a személyes azonosító kódját, valamint nem használja fel más személy személyes azonosító kódját;

(d) fejti vissza, bontja alkotóelemeire vagy módosítja a zenei letöltéseket, zenei streameket vagy azok bármely részét, továbbá azokból származékos művet nem hoz létre;

(e) kerül meg semmilyen általunk, a licenciaadóink vagy bármely harmadik fél által az Oldalon keresztül hozzáférhető tartalmak védelmére használt technológiát.

A fentiek mellett Ön vállalja, hogy minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a zenei letöltések és streamek jogosulatlan felhasználását.

 1. A jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárjuk az Ön által a Felhasználói Információk bármelyikének felhasználása vagy megosztása miatt elszenvedett károkért. A jelen bekezdés rendelkezései nem érintik az Ön személyes adatait védő adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait

VÉDETT JOGOK

 1. Az Ön és az Üzemeltető viszonylatában (ideértve a kapcsolt vállalkozásainkat is, azaz a Pernod Ricard Csoport mindenkori tagjait; a továbbiakban: „Csoporthoz Tartozó Társaság”) mi vagyunk az Oldalon megjelenő minden védjegy és/vagy szolgáltatási jegy tulajdonosa és/vagy meghatalmazott használója, valamint az Oldalon megjelenő tartalmak és információk szerzői jogainak tulajdonosa, hacsak az eltérően nincs feltüntetve. Hacsak a jelen dokumentum eltérően nem rendelkezik, az Oldal használatával Ön nem szerez hasznosítási engedélyt az Oldalon található bármely tartalomhoz, funkcióhoz vagy anyaghoz, amelyhez hozzáfér. Az Oldal bármiféle kereskedelmi jellegű használata tilos, hacsak a jelen dokumentum azt kifejezetten meg nem engedi, vagy arra előzetes írásbeli jóváhagyásunkat nem adjuk. A tartalmak és képernyők egyikét sem töltheti le vagy másolhatja le semmilyen célból, kivéve, ha azt a jelen feltételek vagy az Oldal kifejezetten megengedi. Ön mindazonáltal jogosult 1 (egy)példányban kinyomtatni az Oldalon található információkat, kizárólag a saját személyes, illetve nyilvántartási célokból történő használatára. Ha a fentiekben meghatározottakon kívül bármilyen más módon használja az oldalt, azzal szerzői jogot vagy az Egyesült Királyság, illetve más országok vagy területek jogát sértheti, és az ilyen jogellenes használatért felelősségre vonhatják.

 1. Egyik felhasználónknak sem adunk hasznosítási engedélyt vagy más felhatalmazást a védjegyeink, szolgáltatási jegyeink és más szerzői jogvédelem alá vonható anyagaink vagy bármely más szellemi tulajdon tekintetében azzal, hogy azokat az Oldalon rendelkezésre bocsátjuk. Ön elfogadja emellett azt is, hogy az Ön által az Oldalra feltöltött vagy egyéb módon kommunikált ötleteket, koncepciókat, módszereket, rendszereket, kialakításokat, terveket technikákat és más hasonló anyagokat bármilyen módon felhasználhatjuk.

Internet-hozzáférés

 1. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Oldal használatával kapcsolatosan Önnek kell gondoskodnia (a) a saját internet-hozzáféréséről, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatási díjak megfizetéséről, valamint (b) minden, az internet-hozzáféréshez és -kapcsolódáshoz szükséges eszközről, ideértve nem kizárólagosan a számítógépet, szoftvereket, modemet és az internet-hozzáférés, illetve -kapcsolat módját. Az Üzemeltető nem felel az Oldal Ön által történő használatából eredően felmerülő esetleges meghibásodásokért, hibákért, rendszerösszeomlásért és más nemkívánatos eseményekért.

FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 1. Az Oldal használata során megkérhetjük, hogy bocsásson rendelkezésre bizonyos információkat saját magáról és az Oldal Ön által történő használatáról, és ezeket gyűjthetjük. Az Üzemeltetőnek az ilyen Felhasználói Információkra vonatkozó adatgyűjtési és -felhasználási szabályzatait az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza [HIVATKOZÁS AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATHOZ]. Az Oldal használatával Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el az Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, és tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólag Ön felel a Felhasználói Információk pontosságáért, tartalmáért és frissítéséért.

A TITOKTARTÁS KIZÁRÁSA

 1. Ön az Oldal használatával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön által az Oldalra feltöltötti vagy az Oldalon keresztül folytatott kommunikációt és/vagy információkat nem fogjuk bizalmasként, illetve titokként kezelni.

A FELHASZNÁLÓ MAGATARTÁSA

 1. Ön vállalja és szavatol azért, hogy az Oldal használata során nem tölt föl, tesz közzé, továbbít, forgalmaz vagy tesz közzé az Oldalon vagy azon keresztül olyan anyagot, amely: (a) szerzői jogvédelem, illetve más védett jog vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jog védelmét élvezi, ideértve az ezekkel kapcsolatos származékos műveket is, kivéve a jelen dokumentum értelmében megengedett eseteket, illetve azt az esetet, ha mi vagy a szerzői jog tulajdonosa erre előzetesen engedélyt adott; (b) jogellenes, fenyegető, zaklató jellegű, profán, szerződésszegést vagy szerződésen kívüli károkozást valósít meg, becsületsértő, vulgáris, obszcén, rágalmazó, félrevezető, csalárd, szexuális nyelvezetet vagy szexuális cselekmények illetlen vagy nyers leírását tartalmazza (ideértve nem kizárólagosan a valamely más személy vagy személyek egy csoportja felé irányuló, erőszakos vagy fenyegető jellegű szexuális nyelvezetet is), más személy magánéletét sérti, vagy gyűlölködő jellegű, (c) bármely más felhasználót korlátoz vagy akadályoz az Oldalélvezetében, (d) bűncselekménynek minősülő vagy polgári jogi felelősséget keletkeztető cselekményt valósít meg vagy ilyenre buzdít, vagy (e) vírust vagy más káros alkotóelemet, bármiféle reklámot, vagy hamis, illetve félrevezető eredetmegjelölést vagy tényállítást tartalmaz.

 1. Ön szavatolja és vállalja, hogy (a) nem adja ki magát más személynek, és nem állítja hamisan, hogy kapcsolat lenne Ön és bármely más személy vagy szervezet között, (b) nem tölt fel, tesz közzé, továbbít, reprodukál, terjeszt vagy hasznosít bármilyen módon az Oldalon keresztül megszerzett információt vagy más anyagot kereskedelmi célokból (kivéve, ha ezt az adott információt vagy más anyagot biztosító személy kifejezetten megengedte); (c) nem küld „spamet” vagy nagy mennyiségű kéretlen üzenetet; valamint (d) nem kísérel meg jogellenesen hozzáférni mások számítógépes rendszereihez az Oldalon keresztül. A jelen dokumentum által kifejezetten megengedett esetek kivételével Ön nem töltheti fel, teheti közzé, reprodukálhatja, továbbíthatja vagy terjesztheti bármely módon az Oldal bármely alkotóelemét, vagy bármely azzal kapcsolatos származékos művet, mivel az Oldal kollektív műként szerzői jogi védelmet élvez az alkalmazandó szerzői jogi jogszabályok szerint.

 1. Nem vagyunk kötelesek arra, hogy az Oldalon megjelenő, illetve azon keresztül továbbított anyagokat ellenőrizzük, és erre kötelezettséget nem is vállalunk. Ön mindazonáltal tudomásul veszi és elfogadja, hogy fenntartjuk az Oldal ellenőrzésére és az arra való jogunkat, hogy a bármely információk megosszunk, ha ez jogszabálynak, szabályozásnak vagy kormányzati kérésnek való megfeleléshez, az Oldal megfelelő működtetéséhez, vagy a saját magunk és felhasználóink megvédéséhez szükséges vagy arra alkalmas. Szándékosan nem fogjuk megfigyelni vagy kiadni a privát elektronikus üzeneteit, hacsak a jogszabályok ezt elő nem írják. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely olyan információ vagy anyag közzétételét megtagadjuk, illetve azt akár részben, akár teljes egészében eltávolítsuk, amely elfogadhatatlan, nemkívánatos, illetlen vagy a jelen Feltételeket sérti.

 1. Ön vállalja, hogy helytáll az Üzemeltető, valamint annak igazgatói, tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai és kapcsolt vállalkozásai felé minden olyan igény, felelősség, költség és ráfordítás tekintetében (ideértve nem kizárólagosan az észszerű mértékű ügyvédi díjakat és költségeket), amely az Oldal Ön általi használatából, vagy bármely üzenetnek, információnak, szoftvernek vagy egyéb anyagnak az Oldalon Ön által történő elhelyezéséből, illetve azon keresztül történő továbbításából ered.

A GARANCIÁK KORLÁTOZÁSA

 1. AZ OLDAL, IDEÉRTVE NEM KIZÁRÓLAGOSAN MINDEN TARTALMAT, FUNKCIÓT ÉS ANYAGOT IS, A „MEGTEKINTETT FORMÁBAN” KERÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA, BÁRMIFÉLE AKÁR VÉLELMEZETT, AKÁR BELEÉRTETT GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE AZ INFORMÁCIÓKRA, ADATOKRA, ADATKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VAGY A MEGSZAKÍTATLAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSRA, TOVÁBBÁ AZ INFORMÁCIÓK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRA, PONTOSSÁGÁRA, HASZNOSSÁGÁRA VAGY TARTALMÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT, TOVÁBBÁ BÁRMIFÉLE JOGCÍMRE, JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE, KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. AZ ÜZEMELTETŐ NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA NÉZVE, HOGY AZ OLDAL VAGY ANNAK FUNKCIÓI, ILLETVE TARTALMA AKTUÁLIS, BIZTONSÁGOS, FOLYAMATOSAN ÉS HIBÁKTÓL MENTESEN RENDELKEZÉSRE ÁLL, VAGY HOGY BÁRMELY HIBA KIJAVÍTÁSRA KERÜLNE. AZ ÜZEMELTETŐ NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA, HOGY AZ OLDAL MEGFELEL A FELHASZNÁLÓ ELVÁRÁSAINAK. AZ ÖN ÁLTAL AZ ÜZEMELTETŐTŐL VAGY AZ OLDALON KERESZTÜL KAPOTT AKÁR ÍRÁSBELI, AKÁR SZÓBELI TANÁCS, EREDMÉNY VAGY INFORMÁCIÓ NEM KELETKEZTET GARANCIÁT, HACSAK A JELEN DOKUMENTUM KIFEJEZETTEN NEM RENDELKEZIK ARRÓL. HA NEM ELÉGEDETT AZ OLDALLAL, AKKOR AZ EGYEDÜLI JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE, HOGY NEM HASZNÁLJA AZT TOVÁBB.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

 1. AMENNYIBEN A JOGSZABÁLYOK EZT MEGENGEDIK, AZ ÜZEMELTETŐ ÉS ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, MUNKAVÁLLALÓI, MEGBÍZOTTAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, TARTALOMSZOLGÁLTATÓI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÓI SEMMIFÉLE, AZ OLDAL VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS BÁRMELY TARTALOM, ANYAG VAGY FUNKCIÓ HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGÉBŐL AKÁR KÖZVETLENÜL, AKÁR KÖZVETETTEN EREDŐ KÖZVETETT, SPECIÁLIS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI, PÉLDÁT STATUÁLÓ VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET, IDEÉRTVE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELMARADT HASZNOT, BEVÉTELT VAGY NYERESÉGET, SZERZŐDÉS ELVESZTÉSÉT, VÁRT MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSÉT, ADATVESZTÉST, CÉGÉRTÉKVESZTÉST ÉS ÜZLETVESZTÉST IS, MÉG AKKOR IS, HA AZ ÜZEMELTETŐ VAGY AZ ADOTT SZEMÉLY AZ ILYEN KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL ÉRTESÜLT. EGYES JOGHATÓSÁGI TERÜLETEKEN NEM MEGENGEDETT A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROK KORLÁTOZÁSA VAGY KIZÁRÁSA, ÍGY A FENTI FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK NÉMELYIKE EGYES FELHASZNÁLÓKRA LEHETSÉGES, HOGY NEM VONATKOZIK. AZ ÜZEMELTETŐ SEMMILYEN ESETBEN SEM FELEL AZ OLDALON, ILLETVE AZON KERESZTÜL A FELHASZNÁLÓ, A FELHASZNÁLÓ NEVÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLY VAGY BÁRMELY MÁS SZEMÉLY ÁLTAL KÖZZÉTETT, TOVÁBBÍTOTT, KICSERÉLT VAGY KAPOTT TARTALMAKÉRT. AZ ÜZEMELTETŐ RÉSZÉRŐL A JELEN FELTÉTELEKBŐL VAGY AZ OLDAL ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÓBÓL EREDŐEN FELMERÜLŐ KÁROKKAL ÉS KERESETI JOGALAPOKKAL (ALAPULJON AZ AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR DELIKTUÁLIS VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON, IDEÉRTVE, NEM KIZÁRÓLAGOSAN A GONDATLANSÁGOT IS) KAPCSOLATOSAN ÖN FELÉ FENNÁLLÓ TELJES FELELŐSSÉG SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A 100 FONTOT.

ALKALMAZANDÓ JOG

 1. Az Oldalt az egyesült királyságbeli irodáinkból kezeljük és üzemeltetjük. Az Oldallal és a jelen Feltételekkel kapcsolatos kérdésekben az alkalmazandó jog minden esetben Anglia és Wales joga. Az Oldal miden megtekintője és felhasználója vállalja, hogy aláveti magát az angol bíróságok kizárólagos joghatóságának.

 1. Az Oldal használata során Anglia és Wales jogszabályai az alkalmazandók. Nem teszünk arra vonatkozó kijelentést, hogy az Oldalon található anyagok más országokban is megfelelőek, illetve rendelkezésre állnak használatra. Az Oldalhoz más országokból hozzáférő személyek ezt saját kezdeményezésből teszik, és a helyi jogszabályoknak való megfelelésért saját maguk felelnek, még akkor is – és annyiban, amennyiben – a helyi jogszabályok alkalmazandók.

AZ OLDAL MÓDOSÍTÁSAI

 1. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint, bármilyen okból megszüntessük, megváltoztassuk vagy felfüggesszük az Oldal bármely aspektusát, ideértve nem kizárólagosan a tartalmakat, funkciókat és a rendelkezésre állási időt is. Előzetes értesítés vagy kötbérfizetési kötelezettség nélkül korlátokat határozhatunk meg az Oldal egyes funkciói tekintetében, vagy korlátozhatjuk az Oldalhoz vagy annak bármely részéhez való hozzáférést.

A SZERZŐI JOGI TÖRVÉNY SZERINTI MEGBÍZOTT

 1. Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, és elvárjuk, hogy az Oldal felhasználói is így tegyenek. Ha úgy gondolja, hogy valamely művét bármely, szerzőijog-sértésnek minősülő módon lemásolták, kérjük, küldje meg írásban (az e-mail is annak minősül) a következő információkat a lent nevezett szerzői jogi megbízott részére:
  a címe, telefonszáma és e-mail-címe;
  • az Ön szerint megsértett szerzői joggal védett mű leírása;
  • annak leírása, hogy hol található az Oldalon az állítólagosan jogsértő anyag;
  • az Ön arra vonatkozó nyilatkozata, hogy Ön jóhiszeműen úgy gondolja, a vitatott felhasználást Ön, a szerzői jog tulajdonosa vagy annak megbízottja, illetve a törvény nem engedélyezi;
  • a szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírása; és
  • az Ön arra vonatkozó, büntetőjogi felelősség terhe mellett tett nyilatkozata arról, hogy az Ön által megadott fenti információk pontosak, és Ön a szerzői jog tulajdonosa vagy az annak nevében eljárni jogosult személy.

Szerzői jogi megbízott: General Counsel, Chivas Brothers International Limited, Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton G82 2SS. Egyesült Királyság

Oldaladminisztrátorok: beefeater@pernod-ricard.com

Utolsó frissítés: 2017. március